Podzieliliśmy usługi finansowe na konkretne Akcje:

Stworzyliśmy w ten sposób największą porównywarkę usług finansowych w Polsce

Kto analizuje usługi finansowe?

Głównym zadaniem Działu Analiz Rynkowych jest przełożenie skomplikowanego języka finansowego na język prosty.

 

NASZE KOMPETENCJE

 
 

Co oceniamy?

W zależności od potrzeby oceniamy 20 ISTOTNYCH CECH produktu. Wybieramy kilka najważniejszych, biorąc pod uwagę cel, jaki klient chciałby osiągnąć. Na przykład dla "Bezpiecznej Emerytury":

Historia

i początek działalności

Kapitał

Klienci
(ilość)

Oddziały

i przedstawicielstwa w Polsce (ilość)

Przypis składek 

(wielkość
zebranej składki
w ciągu roku)

Likwidacja
szkód i roszczeń
(sposób)

Wypłacone odszkodowania

i świadczenia
(suma)

Spory sądowe
z klientami 
(ilość)

Wykluczenia odpowiedzialności

Wykluczenia zawodów

i aktywności
(lista)

Dostępne sumy
na oświadczenie
o stanie zdrowia
(bez badań
lekarskich)

Wsparcie
w razie zdarzenia
(łatwość uzyskania)

Wiek wstępu

(minimalny wiek ubezpieczonego) 

Wiek wstępu

(maksymalny wiek ubezpieczonego) 

Wysokość opłat

(rezygnacja przed okresem, na jaki zawarto umowę)

Wysokość
strategicznych kosztów i opłat

Wysokość
kosztów i opłat dodatkowych

Gwarantowany

zysk

Udział
w zysku

Podatek
od zysku

Analizujemy oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, a dedykowane rozwiązania poddajemy ekspertyzie produktowej. Wybrane cechy rozwiązania oceniamy w skali 0-10.

Obowiązki

Ekspert korzystający z naszych usług ma obowiązek przedstawić na spotkaniu z klientem następujące elementy:

Ekspertyzę
Produktową

1

Kartę informacyjną
i Pełnomocnictwo

2

Prezentację

najwyżej ocenionego
produktu

3

4

Symulację
dedykowanego
rozwiązania

Na piśmie
pokazać wszystkie
elementy uwzględnione
w prezentacji

5

6

Certyfikat
Gwarancji Jakości
Obsługi Klienta

(pieczątka i podpis)

zdrowie.png
zycie.png
emerytura.png
dziecko.png
firma.png